ingyenes webstatisztika
Avatar Korra legendája (2014) : 4. évad online sorozat - Mozicsillag

Avatar Korra legendája (2014) : 4. évad online teljes film magyarul


 • Avatar Korra legendája

Három év telt el azóta, hogy Korrát kis híján megölte a Vörös Lótusz. Sokáig lábadozott a Déli-sarkon, miközben az idős Katara gyógyította őt és irányította a rehabilitációját. Mikor jobban lett, elhagyta a Déli-sarkot és a világot járta. De folyton látomások kínozzák, és testileg sem jött helyre száz százalékosan.


A Föld Királyságában eluralkodott a káosz az 53. uralkodó, Hou Ting halála óta, akit Zaheer ölt meg. Örököse, Wu herceg, aki a korábbi Föld királya, a Dai Li által sokáig befolyásolt Kuei dédunokája, kénytelen volt emigrálni az országból, és az Egyesült Köztársaságban keresett menedéket, ahol is Mako lett a kísérője és bizalmasa. Wu szeretné átvenni a királyság vezetését, de Kuvira, aki korábban Suyin Beifong egyik katonája volt, ellene dolgozik. Kuvira megszünteti a királyságot, és létrehozza a Föld Birodalmát, magát pedig teljhatalmú katonai diktátorrá nyilvánítja. A neki hűséget fogadó kisebb államoknak megígéri, hogy a központi kormánytól elegendő ellátmányt és védelmet kapnak. Terve végső soron az, hogy minden olyan területet visszafoglaljon, ami egykor a Föld Királyságához tartozott, így az Egyesült Köztársaságot is, amelyet Aang Avatar és Tűz Ura Zuko hozott létre a Tűz Népe által létesített kolóniákból. Egyszóval most igen nagy szükség van Korrára, de ő nincs a közelben. Még mindig a világban utazgat, és nem tökéletes az idomítási képessége.


Ám az Avatart a szellemvadon hívja, és ott egy régi jó ismerőssel találkozik - Toph Beifonggal, a legendás föld-és fémidomárral. Toph egyedül él a mocsárban, régóta visszavonult a rendőrségi munkától és a világ más egyéb dolgaitól. Hosszas rábeszélésre elvállalja, hogy segítsen Korrának az állapota további javításában. Edzi az idomítási képességét és az akaraterejét, kitartását is, a leckék nem túl kellemesek, mivel Toph egész életében kifejezetten örömét lelte az Avatarok kínzásában, ahogy ő maga vallja. Korrát időnként ellenségeinek emlékei gyötrik, harca Amonnal, Unalaqkal és Zaheerral újra és újra kibillenti egyensúlyából. Toph rámutat arra, hogy Korra még nem tette túl magát ezeken, ezért szükséges, hogy ne bánkódjon tovább azon, ami már megtörtént.


Tenzin közben a gyermekeit, Jinorát, Ikkit és Meelot Korra keresésére küldi, mert Kuvira hatalomgyakorlása egyre aggasztóbb a világ számára. A gyerekek sokáig nem érnek el eredményt, de amikor Toph a mocsárban arra utasítja Korrát, hogy próbáljon kapcsolatba kerülni szeretteivel a mocsár legnagyobb fájának gyökérzete révén, Jinora érzékeli a jelenlétét és rábukkannak. Hazahívják Korrát, akinek előtte van egy feladata: megszabadulni a méreg maradékától, mivel Suyin nem végzett tökéletes munkát. A művelet sikerül, Korra végre képes megidézni az Avatar Állapotot, ezután távozik a mocsárból Tenzin gyermekeivel és szívében hálával Toph iránt.


Korra azt kéri a gyerekektől, hogy menjenek egyenesen Zaofuba. Tudja, hogy segítenie kell Suyinnak, főleg, miután Kuvira a város alá küldte jól felszerelt hadseregét. A diktátor azt követeli Suyintól, hogy ismerje el a fennhatóságát a városállam felett, de Su ezt megtagadja, mert a Föld Birodalma más államai példájából tudja már, milyen is Kuvira uralma. Még fia, ifjabb Baatar, aki Kuvira jegyese lett, sem tudja őt meggyőzni. Kuvira ezután erő alkalmazására szánja el magát.


Megérkezik az Avatar, és Suyinnal beszél. A matriarcha elmondja Korrának, hogy a Föld Királynő halála után a világ többi vezetője őt akarta felkérni a királyság vezetésére, de ő nem akarta vállalni, mert nem vágyott uralkodói babérokra. Kuvira viszont, aki a városállam hadseregében szolgált akkor, kihasználta a lehetőséget, többeket maga mellé állított, például Bolint, ifjabb Baatart, és Varricket, ez utóbbi a börtönből való szabadulása óta Zaofu vendégszeretetét élvezte. Kuvira rendet teremtett Ba Sing Se városában és szerte a Föld Királyságában, így elnyerte a többi állam támogatását, és szavát vették, hogy az új király trónralépésekor lemond. Ezt azonban "elfelejtette" betartani és azóta is makacsul ragaszkodik a hatalomhoz, sőt az ország területének növeléséhez. Varrick, aki kiváló tudós, most a diktátor utasítására szellemindák felhasználásával egy szupererős fegyvert fejleszt. Egy balul sikerült kísérlet után azt javasolja Kuvirának, hogy ne folytassák a fejlesztést, de Kuvira nem tűr ellentmondást. Bolin szintén Kuvirát szolgálja, de Varrickhez hasonlóan neki is kétségei támadnak a diktátor módszereit illetően. Együtt akarnak megszökni, de visszahozzák őket. Kuvira ismét parancsot ad a fegyver fejlesztésére, Bolint pedig átképzőtáborba küldi. Varrick titkárnője, Zhu Li hűséget fogad, hogy elkerülje a deportálást - mint később kiderül, a hűsége nem igazi.


Korra tárgyalni akar Kuvirával, ami megtörténik. Fegyverszünetben állapodnak meg, Kuvira addig hozzájárul, hogy Korra meggyőzze Suyint, de utóbbi megelőzi őket, mert lopva rá akar támadni Kuvirára. A próbálkozás eredménytelen, Suyin, a férje és két fia fogságba esik. Kuvirát felháborítja a fegyverszüneti megállapodás megszegése, és a seregét a városra akarja zúdítani, de Korra párviadalt ajánl, amit végül elfogad. Ha Korra győz, a város elkerüli a megszállást, ha Kuvira győz, a város kénytelen lesz fejet hajtani előtte. Korra még mindig nem tud tökéletesen harcolni, és alulmarad a küzdelemben. A diktátor serege elfoglalja Zaofut, a lakosság zöme hűséget fogad neki, de idősebb Baatar és Huan, a második fiú a sorban, erre nem hajlandók. Varrick és Bolin ezalatt megszöknek a vonatról, ami az átképzőtáborba viszi őket, és Köztársaságváros felé menekülnek, hogy figyelmeztessék a vezetőket Kuvira terveiről.


Korra visszatér Köztársaságvárosba, ahol Tenzinnel, Makóval és Asamival is találkozik. Asami időközben néhányszor meglátogatta börtönben ülő apját, és fokozatosan felkészült a megbocsátásra. Mako nehezményezi, hogy Korra nem írt neki levelet az eltelt három évben. Mindezt egy ebéd előtt beszélik meg, amelyen Wu herceg is részt vesz. Wu kimegy a mosdóba, ez egyszer egyedül, és ebből baj történik, mert Kuvira ügynökei elrabolják. Korráék az emberrablók nyomába erednek, akik a város főpályaudvarára viszik a herceget. Sikerül felszállniuk az egyik vonatra, és kiszabadítják Wut egy kis küzdelem után. Bolin és Varrick közben néhány dezertőr fogságába esik, akik Kuvira egyik átképzőtáborából szöktek meg, tűz-és vízidomárok vegyesen. Azt hiszik, Bolinék is a diktátorral vannak, de belátják, hogy ők is tőle szöktek meg. Összefognak, hogy átlépjék a Föld Birodalmának határát, de egy határátkelőnél felismerik őket, és harcolniuk kell az őrséggel. Legyőzik őket, és együtt menekülnek tovább.


Wu herceget Asami házában szállásolják el ideiglenesen. Jinora zavart érez a szellemmocsár erejében, miután Köztársaságvárosban egy csapat turistát elragadnak a szellemindák, Korra utánajár a dolognak, és megtudja, hogy Kuvira serege szellemindákat szüretel, így keletkezik a zavar. A felfedezést az éppen tanácskozó világvezetők tudomására hozzák, és az időközben befutó Varrick és Bolin is elmesélik, hogy milyen projektben segítettek Kuvirának. Felismerve a veszélyt, Raiko elnök elrendeli a határok megerősítését. Korra szeretné kiszabadítani az indák fogságából Jinorát és a többieket, de képtelen rá, egyfolytában akadályozzák a látomásai, nem tud tőlük átlépni a szellemvilágba. Őrültnek hangzó ötlete támad: talán az a személy segíthet, aki maga okozza mindezt - Zaheer. Sikerül rávennie Tenzint, hogy elintézzen egy találkozót a börtönben levő Zaheerral. A fogoly ráérez arra, hogy az Avatar miért kegyeskedett meglátogatni őt, és kifejti neki kettejük élethelyzetét: ő le van láncolva, bár tud repülni és sok időt tölt a szellemvilágban, ellenben Korra szabadon jár-kel, mégsem képes erre. Korra a szemére veti, hogy a Föld Királynőjének megölésével Zaheer utat nyitott egy még kegyetlenebb zsarnoknak, ami elgondolkoztatja Zaheert. Felajánlja Korrának, hogy segít neki átjutni a szellemvilágba, de ehhez lélekben túl kell tennie magát a múlton: a mérgezésen, a küzdelmen, azon, hogy majdnem meghalt. Zaheer vezetésével az Avatar végre megszabadul a kínzó emlékektől, jobban mondva képes feldolgozni a történteket, utána pedig megmenti a bajba került Jinorát és a turistákat.


Bolin azon igyekszik, hogy visszaszerezze Opal bizalmát, de a lány árulónak tekinti őt. Végül Opal meggondolja magát, és felajánlja Bolinnak, hogy egy titkos küldetéssel talán tisztára moshatja magát. Lin és Opal ugyanis elhatározták, hogy kiszabadítják a családtagjaikat Kuvira fogságából. Bolin persze rögtön igent mond. Hirtelen becsatlakozik hozzájuk Toph is, aki az indák révén mindenről tudomást szerez, ami a világban történik. Kiszimatolják, hogy Kuvira tesztelni akarja az elkészült fegyvert, és ezt az alkalmat használják fel a rajtaütésre. Kiszabadítják Suyint, a férjét meg a két ikerfiút, de Bolin Zhu Lit is ki akarja menteni, mert Kuvira rájött a szabotázsára és fogságba vetette. Őt is kimenekítik, a Beifongok pedig túlteszik magukat a régi ellentéteken.


Zhu Li megemlíti, hogy kihallgatta Kuviráékat, akik két hét múlva meg akarják támadni az Egyesült Köztársaságot. Raiko elnök parancsot ad a haderőnek a készültségre, és elrendeli a lakosság kimenekítését. Korra segítséget kér a szellemektől, de ők elutasítják, mondván, az emberek a szellemekkel a saját háborújukat akarják megvívni. Az Avatar Csapat figyeli a Föld Birodalmának seregét, Asami és Varrick pedig mecha tankokat gyártanak a köztársaság számára. A vezetők úgy gondolják, hogy a szellemindafegyvert vasúton fogják mozgatni, ezért lezárnak minden vasútvonalat, de hiába: Kuvira egy óriási robotot építtetett, annak karjára szerelték fel az ágyút. Ráadásul egy héttel korábban érkezik Köztársaságváros határába. A város alá érve felszólítja Raiko elnököt a megadásra, és ennek érdekében kicsit demonstrálja a fegyver erejét a hadiflottán. Raiko ennek hatására leteszi a fegyvert. Kuvira Baatart küldi az elnökhöz, hogy amaz megadja magát, de Korra és néhány levegőidomár elrabolja őt a léghajójáról, hogy kiszedjék belőle, hogyan lehet megállítani az óriási robotot. Rádiókapcsolat létesül Kuvira és az Avatar között, így derül fény a csínyre. Korra úgy veszi rá Baatart az együttműködésre, hogy megfenyegeti őt, mindenhová magával hurcolja túszként és soha többé nem láthatja Kuvirát. Baatarra ez hat végül, és beadja a derekát. Hajlandó segíteni és kérleli a jegyesét, hogy vonuljanak vissza. Ám Kuvira nem hajlandó meghátrálni, és kiderül, hogy a dicsőség még a szerelemnél is fontosabb számára, mert a szuperfegyverrel rálő az épületre, ahol Baatart tartják. Nagy nehezen megússzák a bent tartózkodók, Baatar pedig Kuvira árulása miatt végleg megbánja eddigi magatartását és anyjával is kibékül, segít az Avatar Csapatnak.


A mecha tankok java része megsemmisül egy sugártól, amit az óriás robot lőtt ki, de maradt még néhány repülő robot, amelyekre plazma pengéket szerelnek. Mindez Hiroshi Sato ötlete, akit Lin Beifong kihoz a börtönből, mivel a szorult helyzetben minden intelligens elmére szükség van. Korra és társai megpróbálják feltartani az óriást, ezalatt Satóék a plazmavágókkal megpróbálnak lyukat vágni az óriásrobot platina testén. Forró a helyzet, és Hiroshi ekkor nehéz döntést hoz: lányát katapulttal kiveti a repülő robotból, ő viszont bent marad, amikor az óriás odacsap a kezével. Ezzel végleg jóvátett minden rosszat, amit Asami ellen elkövetett az egyenlőségiekkel való kacérkodása során. Asami rettentő szomorú apja elvesztése miatt, akinek végül teljesen megbocsátott. Mindenesetre a merész próbálkozás sikerült, Korráék bejutnak a robot testébe. Mako és Bolin kiiktatják az energiaforrást, Lin és Suyin pedig az ágyút semlegesítik, amely leszakad a robot testéről. Kuvira meglóg a robotból, Korra üldözőbe veszi. Viaskodnak egymással, Kuvira a robot leszakadt karjához fut, és bekapcsolja az ágyút. A sugárt azonban nem tudja megfékezni, leállítani, Korrának kell feltartóztatnia. A sugár akkora energiát szabadít fel, hogy egy új átjáró keletkezik a szellemvilágba. Oda kerül Korra és Kuvira is. Az utóbbi ellenáll és dühös, mert Korra az útjába állt. Igazolni akarja magát, hogy végig csak segíteni akart a Föld Népén. Korra megérti ezt, és végül együtt jönnek vissza az átjárón keresztül. A diktátor belátja vereségét, és parancsot ad a hadseregének a visszavonulásra, Lin és Suyin pedig foglyul ejtik őt.


A befejezésben Varrick és Zhu Li házasságot kötnek, a lakodalmon Mako és Wu herceg beszélgetnek arról, hogy a herceg talán átvehetné a Föld Királyságának vezetését. De Wu kifejti megváltozott álláspontját, mely szerint a monarchia már elavult intézmény és inkább köztársaságot képzel el. Korra is helyesli az ötletet és segítséget ajánl Wunak. A keletkező szellemi átjáró körül megmarad a zöld terület. Asami is beszél Korrával, elmondja neki, hogy mennyire fáradtnak érzi magát az utóbbi idők eseményeitől, és szeretne pihenni, majd felveti, hogy már régóta szeretné megnézni a szellemvilágot. Korra jó ötletnek tartja és együtt lépnek be az új átjárón.


Felhasználói értékelés:

0,0 pont / 0 szavazatból
Szavazz te is erre a filmre:

 • Rendező(k):

  Ian Graham
  Colin Heck
  Ki Hyun Ryu
  Melchior Zwyer
  Michael Dante
  Joaquim Dos Santos
  DiMartino
 • Színészek:

  Janet Varney (Korra)
  Jeff Bennett (Shiro Shinobi - Radio Broadcaster)
  Dee Bradley Baker (Naga)
  P.J. Byrne (Bolin)
  David Faustino (Mako)
  J.K. Simmons (Tenzin)
  Seychelle Gabriel (Asami Sato)
  Mindy Sterling (Lin Beifong)
  Logan Wells (Meelo)
  Kiernan Shipka (Jinora)
  John Michael Higgins (Varrick)
  Darcy Rose Byrnes (Ikki)
  Maria Bamford (Pema)
  Richard Riehle (Bumi)
  James Remar (Tonraq)
  Adrian LaTourelle (Unalaq)
  Anne Heche (Suyin Beifong)
  Lisa Edelstein (Kya)
  Henry Rollins (Zaheer)
  Steve Blum (Amon)
  Aubrey Plaza (Eska)

Vélemény írás:

Hozzászólásod írásánál, kérjük kövesd az alábbi alapszabályokat:
 • Ne küldj spamet.
 • Véleményed legyen kulturált, közérthető, másokat nem bántó.
Regisztrálj be ingyenesen hogy véleményt írhass a filmekről!

Tagok véleményei:

Még nem volt vélemény írva erről a filmről. Legyél az első aki véleményt ír!

Részletes Kereső
A funkció használatához be kell jelentkezned!

×